સંબંધ : માનવી અને પ્રાણીનો

આમ તો મનુષ્ય પણ પ્રાણી જ છે. સામાજિક, બુદ્ધિશાળી એવા તો કેટકેટલા વિશેષણો વાળો પ્રાણી એટેલે જ ‘મનુષ્ય’. વાત એમ છે કે હું અને અમારી Wenzy. અમે બંને ખુબ રમીએ, મસ્તી કરીએ, વાતો કરીએ. બહુ બધું કેહતી હોય એવી Wenzyની આંખો, એના લાંબા કાન, કાળું નાક, લવચીક અને ગુલાબી જીભ, અણીદાર દાંત અને આછો સુવર્ણ 

Continue Reading…