અરે મર્દ …. કલ્પના તો કરી જો !

ચાલ મર્દ…   આજે થોડીક હટકે કલ્પના કરીએ…     ચાલ..! અરે મર્દ…ગભરાય છે કેમ…?   કલ્પના તો કરી જો…!   તારું લગ્ન ચાલુ છે….લગ્ન થયી રહ્યું છે…..હસ્તમેળાપ થયો…અને મંગળસુત્ર પહેરાયી રહ્યું છે…!   અહં…. તેણીના નહિ….તારા ગળામાં….!   અરે….મર્દ ..? આટલામાં જ મને મુર્ખ કહીને હસે છે શું કામ? મેં પહેલા જ કીધું હતું…. 

Continue Reading…