સમય, સંજોગો અને અસ્થિરતા

ભારતીય સંસ્કૃતિનો સૌથી પ્રિય તહેવાર એટલે દિવાળી. દિવાળીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો છે. સરસ મજાનો કાળી ચૌદસનો દિવસ છે આજે. જે દિવસના નામની અમે આખું વર્ષ વાતો કરતા, ડરતા અને ડરાવતા. એ દિવસે અમે ખુબ રોમાંચ અનુભવતા અને અજબ-ગજબની વાતો કરતા. એકબીજાના ગામોની અને તેમના ત્યાં બનેલી ભૂતોની વાતો કરતા અને ખુબ ખુબ મજા કરતા. પરંતુ 

Continue Reading…